Kontakt
Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Bukownie

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami;

 

8:00 – 13:00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

8:00 – 9:00 Zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne, przygotowywanie do śniadania, kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno – sanitarnych;

 

9:00 – Śniadanie;

 

9:15 – 10:30 Modlitwa poranna dzieci, Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z cała grupą zgodne z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze, zabawy dowolne wg zainteresowań;

 

10:30 – 11:45 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze;

 

11:45 – 12:00  Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu;

 

12:00 – 12:30 Obiad, aktywizowanie dzieci do kulturalnego spożywanie posiłków, czynności samoobsługowe;

 

12:30 14:15  Czas relaksu, wyciszenia – dzieci młodsze: bajkoterapia, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, praca z dziećmi o szczególnych wymaganiach edukacyjnych;

 

14:15   Podwieczorek;

 

14:30 – 15:30  Gry i zabawy wychowawczo – dydaktyczne , ruchowe, rytmiczne, zabawy edukacyjne, zabawy inspirowane przez dzieci;

 

15:30 – 16:00  Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań, indywidulany kontakt z dziećmi i rodzicami, porządkowanie sali.