Kontakt
Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Bukownie

Kącik logopedyczny

 

 Kącik logopedyczny

 

mgr Iwona Balsamska - logopeda służy pomocą w środę godz. 14.00- 15.00  - tel. 606995588

 

Zajęcia logopedyczne - dla dzieci z deficytami i zaburzeniami  sprawności językowych. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które maja na celu:      

1. usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego 

2. kształtowanie prawidłowego toru oddechowego;

3. kształtowanie prawidłowych czynności w obrębie aparatu mowy(połykanie, żucie, gryzienie);

4. rozwijanie słuchu fonemowego;

5. rozwijanie kompetencji językowych, rozwijanie mowy opowieściowej;

6. uzyskanie prawidłowej realizacji poszczególnych głosek;