Kontakt
Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Bukownie

Wniosek,Oświadczenie

 

Wniosek

 

 

                         W związku z uruchomieniem i organizacją pracy Przedszkola Publicznego Sióstr Prezentek w Bukownie oraz ograniczoną liczbą miejsc, w dobie walki z koronawirusem, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, i 567)  i Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej prosimy o udzielenie odpowiedzi czy dziecko musi uczęszczać do przedszkola.

 

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że w związku z wykonywaną przeze mnie pracą

moje dziecko ……………………………………………………………..

                 (nazwisko i Imię dziecka)

 

 musi/nie musi (podkreśl właściwe) od 18.05.2020r. uczęszczać do przedszkola.

 

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godzinach od……………...do……………….

 

 

 

                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna

 

…………………………………

 

 

………………………………...

 

 

LINK DO POBRANIA OŚWIADCZENIA I WNIOSKU